Vidme Dark Gray (X11) Color

#aaaaaa

Vidme Dark Gray (X11) Color Tint & Shades

Color Accessibility Scores

#aaaaaa
On dark background

#aaaaaa
On light background

#aaaaaa
As background color